Düşük profilli, non-bridging, steril, anatomik eksternal el-bilek fiksatör sistemi.

Fiksasyon gerektiren her türlü non-stabil distal radius fraktürü, bilek kırığı dislokasyonu, açık önkol-bilek

kırıkları, distraksiyon gerektiren distal radius kırıkları, Colles fraktürü, ligament instabilitesi olan kırık

dislokasyonu, parçalı intra-artiküler radius kırıkları ve eklem tutulmasına bağlı post travmatik

rekonstrüksiyonda kullanılabilir.

Cerrahın travma alanını rahatlıkla görebilmesi için  (Anterior-Posterior /AP, Lateral veya Oblik planlarda )

translusant ve radiolusant dır.

Fleksiyon/Ekstansiyon, inversiyon/eversiyon ve kompresyon/distraksiyon yapılabilir.

Vidalar 40 derece açıyla gönderilebilir.

Dayanıklı ve hafif (54gr)  şeffaf polykarbon malzemeden üretilmiştir.