Cliniporator, elektroporasyon yapan bir tibbi cihazdır.Elektroporosyon; hücreler yüksek yoğunlukta elektrik alanına maruz bırakıldığında hücre zarında oluşan fiziksel bir olgudur.Elektroporosyon sayesinde hücre zarının permabilitesi (geçirgenliği) belirli bir süre için  artırılarak, non-permenant  terapötik ajanların hücre içine nüfuz etmesi sağlanmış olur.Böylelikle daha az kemoterapik ilaç kullanarak daha yüksek sonuç alınması amaçlanır.

Cliniporator – Elektrokemoterapi Sistemi, tümör histolojisi ve devam eden veya geçmiş tedavilerine bakılmaksızın, kutanöz ve subkutanöz metastatik lezyonların lokal tedavisinde kullanılır.

Elektrokemoterapi sistemi; melanoma ve diğer deri tümörleri (gövdeye yerleşik metastaz), basal hücre karsinoma, skomoz hücre karsinoma, kaposi sarcoma, göğüs kanseri kaynaklı lokal rekuranslar ve kutanöz metastazlar, baş-boyun kanserlerinin tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır.

Sistem, ameliyathane kullanım süresini kısaltmaktadır ve kısa uygulama süresi sayesinde, multi-lezyonlara tek seansta uygulanabilir.
Dokunmatik ekran, sistemin basit ve anlaşılır bir arayüzle çalışabilmesini sağlar.

Elektrokemoterapi sistemi ile normal doku ve organ fonksiyonları korunur, uzun süreli lokal kontrol sağlanır.
Göğüs kanseri kaynaklı lokal rekuranslar ve kutanöz metastazlarda radyasyon terapisi ile daha önceden tedavi edilmiş alanlarda da etkindir.

Göğüs kanseri kaynaklı lokal rekuranslar ve kutanöz metastazlarda ağrılı, ülserli veya kanamalı lezyonları hafifletir; yaşam kalitesini ve kozmetik sonuçları artırır.