Her türlü kas-iskelet kondisyonunu objektif değerlendirme, test ve egzersiz imkanı sağlayan, maluliyet ölçüm vb ölçümleri yapabilen(usa sağlık sigortaları tarafından analiz sonuçları kabul edilmektedir) pasif, isotonik-isokinetik ve isometrik hassas direnç ölçümlerinin yapılabildiği fonksiyonel sonuç elde etmeyi amaçlayan bir rehabilitasyon sistemidir.

Geniş bir spektrumda (pediyatrik, yetişkin) , farklı alanlarda çalışan (sporcu, ev hanımı vb) farklı kondisyonlardaki hastaların test, egzersiz ve değerlendirme programının düzenlenmesini sağlar.

Bilgisayar desteklidir, 4 direnç modu bulunmaktadır.Pilometrik, ritmik stabilizasyon, nöromüsküler   reedukasyon (tekrar eğitim) ve esentrik  ileri eğitim-test-egzersiz ve değerlendirme imkanları da sağlar.

Ortopedi:Çalışma başlığını istenilen yükseklik ve rotasyonda ayarlayarak, eklem dostu izotonik mod ve opsiyonel stabilizasyon koltuğu ile alt/üst ekstremite ve gövde yaralanmalarının/disabilitelerinin rehabilitasyonunda kullanılır. Saniyede 4500 dereceye kadar olan hızları ölçer, konsantirik -esentrik direnç ayarlamaları ile pilometrik ve ritmik stabilizasyon tedavisi yapılmasını sağlar.

El terapisi:Hassas ayarları, özel ataçmanları ile birlikte düşük direnç ve test modları primus rs i el terapi ihtiyaçları için ideal bir yardımcı kılar.

Fonksiyonel görevler:Doğal kas hareketlerinin ve günlük rutin görevlerin simülasyonunun yapılması sayesinde, hastaların ev ve iş yaşamlarındaki günlük aktivitelerini yapabilmelerinin restore edilmesine yardımcı olur.

Endüstriyel rehabilitasyon ve çalışan tazminatları: İş/çalışma ile ilgili görevlerin simülasyonunun yapılabilmesi ve hasta performans ve ilerlemesinin objektif şekilde değerlendirilebilmesi sayesinde klinisyenler, çalışan rehabilitasyon programları vb sağlayabilirler.