İnme, omurilik yaralanması, MS, vb gibi durumlarda robotik bacaklar ile alt ekstremiteleri fonksiyonel hareket ve duyusal uyarı sağlayarak nöroplastisiteyi arttırmak ve bozulmuş fizyolojik yürüme fonksiyonunu düzeltmeye katkı sağlamak amaclı yürüme hareketlerini düzenlemeye katkı sağlayan, kullanımı kolay, mobil, bilgisayarlı robotik temelli bir sistemdir.

Kullanıcı dostu, güvenli, fonksiyonel ve etkili bir robotik yürüme rehabilitasyon sistemi geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Başlıca faydaları:

• Hasta motivasyonunda ve rehabilitasyon programına katılımında artış,
• Sistemin biyofeedback uygulayabilmesi ile hastanın rehabilitasyonla oluşabilecekdeğişiklikleri izleyebilmesi,
• Kas aktivite, koordinasyon ve dayanıklılığında artış,
• Yürüme sırasında harcanan enerji miktarında azalma ve birim zamana düşen adımsayısında artma sayesinde daha etkili bir yürüme paterninin kazanılarak yürüme parametrelerinde düzelme sağlanması,
• Eklem hareket açıklıklarının korunması ve kontraktürlerin engellenmesi,
• Hastada oluşabilecek bazı tıbbi komplikasyonların önlenmesi,
• Az sayıda sağlık personeli ile yoğun ambulasyon terapisi yaparak sağlık personeli iş gücü ekonomisi ve ergonomisi sağlaması,
• Bütün bu sayılan olumlu etkileri sayesinde özürlü hastanın hastanede kalış süresinin kısalması

Sistemimizin ayırt edici özellikleri :

• Tek bir fizyoterapist tarafından kullanılabilme (kullanım kolaylığı).Hasta hazırlama süresinin kısalığı ve sistemin düşük profilli olması sayesinde ambulator ve non-ambulator hastalar sisteme kolaylıkla, hızlı,  konforlu ve güvenli şekilde yerleştirilebilmekte böylece günlük hasta sayısı %30 artmaktadır,

• Tek bir sistem ile hem yetişkin hem pediatrik hastalar rahatlıkla tedavi edilebilir,

• Standart olarak sunduğumuz artırılmış sanal gerçeklik modülü ile hastalar gerçek zamanlı reel ortamlarda çalışma yapabilirler,

• Herhangi bir servis sorununa hızlı bir teşhis ve çözüm için; oluşabilecek yazılım sorunlarına uzaktan bağlantı ile müdahale edilir (bakım maliyeti sıfırdır)

• Cihaz başına bağlı kalmadan pek çok fonksiyonunu kontrol eden kablosuz uzaktan kumandası bulunmaktadır,

•Minimal alan gereksinimi (kurulum yeri, inşaat vb mekansal sorunlara engel olur)

•2004 yılından bu yana 100,000 üzerinde ayrı seansta herhangi bir vaka olmaksızın, binlerce hasta üzerinde güvenle kullanılmıştır.